Life Oreka Mendian Proiektua

Habitatak eta espezieak

Life Oreka Mendian proiektuaren helburu diren habitatak eta haien kontserbazio-egoera, azalera Espainian, jarduteko azalera eta portzentajea Europar Batasuneko estatuarekiko.

Estekak Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko habitaten fitxetara

Life Oreka Mendian proiektuaren helburu diren espezieak eta haien kontserbazio-egoera.
(Iturria: “Plan de Gestión para la conservación de las especies vegetales del Anexo II de la Directiva Hábitats en los LIC de la CAV”, 2004, Euskal Herriko Unibertsitatea)

Kontserbazio-egoera:
OK: Ondo kontserbatua   XX: Ezezaguna     U1: Gaizki kontserbatua-Desegokia    U2: Gaizki kontserbatua-Txarra

Kontserbazio Bereziko Eremuak